Indbydelse til Generalforsamling 2018

Generalforsamling i ELSK-Aalborg.

Elektronskytterne i Aalborg indkalder herved til Generalforsamling torsdag

28 februar klokken 17 ​​ i Firmasports lokaler, ​​ Godthåbsgade ​​ 8 9400 Nørresundby.

 

Dagsorden

1.  ​​ ​​​​ Valg af dirigent og referent.

2.  ​​ ​​​​ Beretning.

3.  ​​ ​​​​ Fremlæggelse af regnskab

4.  ​​ ​​​​ Indkomne forslag.

5.  ​​ ​​​​ Fastsættelse af kontingent.

6.  ​​​​ Valg af bestyrelse.

A: Formand vælges i lige år.

B: Kasserer vælges i ulige år Børge Morvang er på valg, og modtager IKKE genvalg.

C: Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Ib Andersen er på valg, og modtager genvalg

7.  ​​​​ Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

8.  ​​​​ Valg af bilagskontrollant.

9.  ​​​​ Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant

10. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Torben Frederiksen Bakkegårdsvej 60 9000 Aalborg ​​ i hænde senest 8 dage Inden generalforsamlingens afholdelse.

 

Husk venligst, at kontingent for ​​ 2019 (200 kr) skal være betalt inden generalforsamlingen, da du ellers ikke har stemmeret. Kontingentet ​​ kan indbetales på ​​ konto 9245 4563205062 eller til klubbens kasserer Børge Morvang på dagen .

 

Under generalforsamlingen vil der blive serveret en øl eller vand.

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement, samt endnu en øl eller vand, Sidste frist for tilmelding er ​​ den 25 februar på tlf.​​ 

30​​ 49​​ 59​​ 20

Eller på mail.​​ elskaalborg@matokiri.dk

På Bestyrelsens vegne

Torben Frederiksen

 

torben

Jeg er Formand for AalborgElektronskydning vi er en klub under Dansk Blindesamfund og klubben er baseret på skydning for synshandicappede men alle som har lyst kan frit melde sig ind i klubben. jeg er også webmaster for klubbens hjemmeside.

Skriv et svar