Referat generalforsamling 25. oktober 2020

Referat generalforsamling 2020

Aalborg Elektronskydning

 

Dato og Tid: ​​ 25. oktober 2020 kl 12:00

 

Lokation: Bakkegårdsvej 60 9000 Aalborg

 

 

AD. 1. Valg af dirigent referent​​ og godkendelse af​​ dagsorden.

Torben blev valgt som dirigent og​​ referent.

Dagsorden blev godkendt.

Torben konstaterede at generalforsamling var lovlig​​ indvarslet.

 

AD. 2. Beretning.

Den udsendte beretning blev diskuteret og godkendt.

 

AD. 3. Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren fremlagde revideret regnskab, det blev godkendt.

 

AD. 4. Indkomne forslag.

Ingen forslag.

 

AD. 5. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent uændret 200 kr. årligt.

 

AD. 6. Valg af bestyrelse.

A: Formand vælges i lige år Torben Frederiksen modtager genvalg.
Torben Frederiksen blev genvalgt.

 

B: Kasserer vælges i ulige år

Intet valg i år.

 

C: Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Intet valg i år.

 

AD. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Ingen blev valgt.

 

AD. 8. Valg af bilagskontrollant.

Børge Henriksen blev valgt

 

AD. 9. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant
Ingen blev valgt.

 

AD. 10. Eventuelt.

Børge H foreslår kig på IH aalborg medlemskab​​ i stedet for tilknytning til dBS.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 25 oktober 2020

 

Dato og Underskrift formand:​​ 25-10-2020 Torben Frederiksen​​ 

 

Dato og Underskrift kasserer:​​ 27-10-2020 Rikke Frederiksen​​ 

 

Dato og underskrift bestyrelsesmedlem:​​ 27-10-2020 Ib Andersen

torben

Jeg er Formand for AalborgElektronskydning vi er en klub under Dansk Blindesamfund og klubben er baseret på skydning for synshandicappede men alle som har lyst kan frit melde sig ind i klubben. jeg er også webmaster for klubbens hjemmeside.

Skriv et svar