Ekstraordinær generalforsamling 24 august 2019

Til medlemmerne af ELSK-Aalborg.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i ELSK-Aalborg den 24 august 2019 kl. 13:00 på adressen Bakkegårdsvej 60 9000 aalborg

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering om årsagen til ændring af vedtægter
4. Afstemning om vedtægtsændringer i forbindelse med ændring af paragraf 1.
Paragraf 1 stk 1 ændres.

Nuværende tekst.
Stk. 1.
Klubbens navn er: Elsk – Aalborg. Som betyder: Elektronskytterne-Aalborg.

Ændring:

Klubbens navn er: Blindes elektronskytteklub Aalborg wwww.beska.dk.

Bemærk: ovenstående klubnavn er til diskussion
5. Afstemning i forbindelse med ændring af paragraf 2
Paragraf 2 stk 2 ændres.

Nuværende:
Stk. 2
Klubben er medlem af Dansk Handicap Idrætsforbund

Ændring:
Stk. 2
Klubben er medlem af Parasport Danmark

6. Afstemning i forbindelse med ændring af paragraf 7.
Paragraf 7, stk 2 ændres.

nuværende:
Stk. 2
Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare.
Interesserede personer uden medlemskab kan deltage i generalforsamlingen.

Forslag til Ændring:
Stk. 2
Alle klubmedlemmer har stemmeret og er valgbare.
Interesserede personer uden medlemskab kan deltage i generalforsamlingen.

7. Eventuelt

Orientering.
Vedrørende punkt 4.
Vores nuværende navn er tit blevet forvekslet med en kristen frivillig organisation i Aalborg som har samme navn, så derfor ønsker vi at få et mere entydigt klubnavn som ikke kan associeres med andre klubber eller foreninger mv.
Samtidig ønsker vi at klubben får sin egen hjemmeside og da www.elskaalborg.dk er optaget jf ovennævnte mener bestyrelsen at det er en god ide at ændre klubbens navn.
Vi er nød til at gøre noget for at blive mere synlige for at forsøge at få synshandicappede til at interessere sig for sporten og helst vores klub ellers frygter vi at klubben må lukke ned om få år.
Så bestyrelsen håber meget på at i vil stemme for forslaget.

Vedrørende punkt 5.
Dansk Handicap idrætsforbund har ændret navn til Parasport Danmark.

Vedrørende punkt 6.
for at undgå tvivlsspørgsmål omkring hvem som må vælges til bestyrelsen, hvad er aktive medlemmer?. Dette vil gøre at bestyrelsen kan sammensættes bedst muligt og da formanden skal være medlem af Dansk Blindesamfund og har vetoret i forbindelse med spørgsmål i forhold til Dansk Blindesamfund, så vil disse spørgsmål aldrig komme i fare.
Så det er bestyrelsens opfattelse at alle medlemmer af klubben seende eller ikke seende skal kunne vælges til bestyrelsen uden tvivl.

Venlig hilsen Bestyrelsen

På bestyrelsens vegne
Torben Frederiksen
Formand

Virusfri. www.avast.com

torben

Jeg er Formand for AalborgElektronskydning vi er en klub under Dansk Blindesamfund og klubben er baseret på skydning for synshandicappede men alle som har lyst kan frit melde sig ind i klubben. jeg er også webmaster for klubbens hjemmeside.

Skriv et svar