Referat generalforsamling 28 februar 2019

Referat generalforsamling ELSK-Aalborg​​ 2019

 

Dato og tid: 28 februar 2019 kl. 17:00

Lokation: Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby.

 

AD​​ 1.    Valg af dirigent og referent.

Torben Blev valgt til både ​​ Dirigent og referent.​​ 

Torben ​​ konstaterede ​​ at ​​ generalforsamling var lovligtindvarslet.

 

AD.​​ 2.    Beretning.

Den udsendte beretning ønskedes ikke oplæst, ​​ Der var ingen kommentarer og beretningen blev godkendt.

 

AD.​​ 3.    Fremlæggelse af regnskab.

Børge Morvang fremlagde det ​​ reviderede regnskab.​​ Der var ingen ​​ bemærkninger og regnskabet blev godkendt.

 

AD.​​ 4.    Indkomne forslag.

Der var ingen indkommende forslag.

 

AD 5.    Fastsættelse af kontingent.

Kontingent blev fastsat til uændret 200​​ Kr.

 

AD​​ 6.   Valg af bestyrelse.

A: Formand vælges i lige år.

B: Kasserer vælges i ulige år Børge Morvang er på valg, modtager IKKE genvalg.

Rikke Krista Frederiksen blev valgt.

 

C: Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Ib​​ Lennø​​ Andersen er på valg, og modtager genvalg

Ib​​ Lennø​​ Andersen​​ blev valgt.

 

AD.​​ 7.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Frank​​ Nielsen​​ blev valgt.

 

AD.​​ 8.   Valg af bilagskontrollant.

Hans​​ Nielsen​​ blev valgt.​​ .

 

AD.​​ 9.   Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant

Ingen blev valgt
ingen blev valgt.

AD.​​ 10. Eventuelt.

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 28 februar 2019.

 

Underskrifter.

Afgående Kasserer

 

Ny​​ Kasserer

 

Formand

 

​​ 

torben

Jeg er Formand for AalborgElektronskydning vi er en klub under Dansk Blindesamfund og klubben er baseret på skydning for synshandicappede men alle som har lyst kan frit melde sig ind i klubben. jeg er også webmaster for klubbens hjemmeside.

Skriv et svar