Referat ekstraordinær generalforsamling 24. august 2019

Referat Ekstraordinær generalforsamling​​ ELSK-Aalborg

Dato og tid: Den 24. august 2019. ​​ kl. 13:00 ​​ 

​​ 

Sted: Bakkegårdsvej 60 9000 Aalborg. ​​ 

​​ 

Antal fremmødte medlemmer: 6​​ 

 ​​​​ 

AD. 1.​​  Valg af dirigent og referent ​​ 

Torben Frederiksen blev valgt til Dirigent og referent.​​ 

Dirigenten konstaterede at der var 6 stemmeberettigede.​​ 

​​ 

AD. 2.​​  Godkendelse af dagsorden​​ 

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var udsendt med 8 dages varsel og at generalforsamling derfor var lovlig ifølge vedtægterne. Den udsendte dagsorden blev godkendt uden indsigelser.​​ 

 ​​​​ 

AD. 3.​​  Orientering om årsagen til ændring af vedtægter​​ 

Formand Torben Frederiksen forklarede at​​ grunden til denne ekstraordinære generalforsamling var et ønske fra bestyrelsens side om at få ændret klubbens navn så vi ikke længere har samme navn som en anden frivillig organisation her i Aalborg og derved også give muligheden for at ​​ oprette eget domæne og hjemmeside ud fra det nye navn. Så bestyrelsen håber meget på at generalforsamlingen vil støtte op ​​ om ideen og finde et godt navn til klubben.​​ 

Derudover er der punktet omkring medlemskabet af DHIF som nu hedder Parasport Danmark, dette er blot en formalitet, at det ændres.​​ 

Til sidst er derpunktet omkring hvem som kan vælges til bestyrelsen hvor der efter bestyrelsens mening kan sås tvivl om hvad er aktive medlemmer, er det kun skytter der skyder, eller gælder det også medlemmer af klubben som kommer jævnligt og blot ønsker at snakke og følge lidt med i hvad der sker i den daglige træning. Bestyrelsen ønsker at få præciseret at alle som er medlem af klubben kan vælges til bestyrelsen og at der ikke kan ske noget ved dette i forhold til spørgsmål der​​ gælder svagsynede og blinde eller omkring dansk Blindesamfund da det er et krav at formanden er medlem af Dansk Blindesamfund og har vetoret i disse spørgsmål.​​ 

Så bestyrelsen henstiller til at der bakkes op omkring punktet.​​ 

Ændringerne skal selvfølgelig​​ efterfølgende godkendes af Dansk Blindesamfund FU. før de er gældende.​​ 

​​ 

AD 4.​​  Afstemning om vedtægtsændringer ændring af paragraf 1.​​ 

Nedenstående blev enstemmigt vedtaget med 6 stemmer for og ingen imod.​​ 

​​ 

Paragraf 1 stk. 1 ændres.​​ 

​​ 

Nuværende tekst.​​ 

Stk. 1.​​ 

Klubbens navn er: Elsk – Aalborg. Som betyder: Elektronskytterne-Aalborg.​​ 

​​ 

​​ 

​​ 

​​ 

Ændring:​​ 

​​ 

Klubbens navn er: Aalborg elektronskydning ​​ 

​​ 

​​ 

AD. 5. Afstemning om vedtægtsændring af paragraf 2​​ 

Nedenstående blev vedtaget enstemmigt med 6 for​​ og ingen imod.​​ 

​​ 

Paragraf 2 stk. 2 ændres.​​ 

​​ 

Nuværende tekst:​​ 

Stk. 2​​ ​​ 

Klubben er medlem af Dansk Handicap Idrætsforbund  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

​​ 

Ændring:​​ 

Stk. 2​​ ​​ 

Klubben er medlem af Parasport Danmark​​ 

​​ 

AD. 6.​​ Afstemning i forbindelse med ændring af paragraf 7.​​ 

Nedenstående blev enstemmigt vedtaget med 6 for og ingen imod.​​ 

​​ 

Paragraf 7 stk. 2. ændres.​​ 

​​ 

Nuværende tekst:​​ 

Stk. 2.​​ 

​​ Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. ​​ 

Interesserede personer​​ uden medlemskab kan deltage i generalforsamlingen. ​​ 

​​ 

Ændring:​​ 

Stk. 2​​ 

​​ Alle klubmedlemmer har stemmeret og er valgbare. ​​ 

Interesserede personer uden medlemskab kan deltage i generalforsamlingen. ​​ 

​​ 

AD. 7.​​  Eventuelt ​​ 

Formand Torben Frederiksen fortalte kort omkring de nye regler der gør at vi nu ikke længere kan bruge vores nuværende sigtemidler hvis vi ønsker at deltage i konkurrencer nationalt og internationalt. Vores nuværende sigtemidler er simpelthen ikke præcise nok når der skal skydes på den mindre riffelskive fremfor den større pistolskive.​​ 

Klubben er simpelthen nød til at søge midler til at anskaffe nye sigtemidler for. Der er 2 godkendte ​​ typer ​​ pt., ECOAIMS og VIASS PRO. Bestyrelsen vil gå i gang med at undersøge mulighederne for at anskaffe ​​ 3 nye sigtemidler til klubben.​​ 

Formanden takkede derefter for en god og konstruktiv generalforsamling.​​ 

​​ 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 25. august 2019

 

Dato og Underskrift formand:​​ 25-08-2019 torben Frederiksen

 

Dato og underskrift Kasserer:

​​ 26-08-2019 Rikke Frederiksen

Dato og underskrift​​ bestyrelsesmedlem:​​ 26-08-2019 Ib Andersen

torben

Jeg er Formand for AalborgElektronskydning vi er en klub under Dansk Blindesamfund og klubben er baseret på skydning for synshandicappede men alle som har lyst kan frit melde sig ind i klubben. jeg er også webmaster for klubbens hjemmeside.

Skriv et svar